QUALITY

Example image

MC-FRESH гарантира, че всички продукти са произведени според международните стандарти, които определят изискванията на системата за управление на безопасността на храните, свързани с прилагането на „Системата за управление на безопасността на храните”, съгласно стандартите ISO 9001: 2008 и EN ISO 22000: 2005, сертифицирана от TUV HELLAS, а също и въз основа на принципите на HACCP (Codex Alimentarius). Освен това, компанията прилага интегрирана „Система за управление на културите” за производството на зеленчуци.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

MC-FRESH избира сътрудничество с производители в цяла Европа и особено в Гърция.

ИНДИВИДУАЛНИ ОПАКОВКИ

MC-FRESH предлага лично опаковъчни етикети за всички наши продукти.
© 2014 - 2021 MC-FRESH | all rights reserved | Privacy Policy | Terms of Use
Web Design and Web Hosting Services by Dazzlink